Om os

“Unge mennesker har af naturlige grunde ikke personlige erfaringer med de forhold, der førte til menneskerettighederne. De har alene et dogmatisk kendskab fra lærebøgerne. Så for os i Levende Menneskerettigheder er opgaven: giv de unge oplevelser, der kan give dem en emotionel og personlig oplevelse af menneskerettighedernes vigtighed.”

Thorkild Høyer, Bestyrelsesformand i Levende Menneskerettigheder

Hvem står bag DilemmaDemokratiet?

Indholdet på denne side er udviklet af Levende Menneskerettigheder. Levende Menneskerettigheder er en NGO (ikke-statslig organisation), og det er essentielt for vores virke, at vi ikke placerer os på den politiske scene.

Levende Menneskerettigheders fokus er at udbrede kendskabet til menneskerettighederne både blandt unge og alle andre borgere. Menneskerettighederne kan virke som selvfølgelige grundvilkår for danskere - men det er farligt at tage dem forgivet, og mange glemmer, hvorfor vi fik dem. Derfor giver vores undervisningsmateriale plads til at diskutere, hvad menneskerettighederne går ud på, og hvorfor de er vigtige i vores samfund.

Du kan læse mere om Levende Mennskerettigheder på vores hjemmeside levendemenneskerettigheder.dk.

Om DilemmaDemokratiet

  • Siden er målrettet samfundsfag i folkeskolens udskoling og STX samfundsfag C-niveau
  • Du finder interaktive spil, der omhandler vores universelle menneskerettigheder
  • Vores spil skal få eleverne op af stolen og tænde deres interesse for emnet
  • Vores tilhørende materiale og elevøvelser skal sikre at emnet når den faglige tyngde lovgivningen kræver
  • Undervisningsmaterialet til STX er udarbejdet i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke
  • Det kan være at du allerede har en rigtig god undervisningsplan, når du underviser i emnet, men synes at vores dilemmaspil kan være en frisk pust, når du skal introducere dine elever til emnet